Presunúť na hlavný obsah

Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend dňa 10. decembra a 11. decembra 2016

Upozornenia

V súlade s vydaným povolením odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žilina č. j. OU-ZA-OCDPK-2016/042373/2/BIL zo dňa 02.11.2016 bude „v dňoch 10. decembra a 11. decembra  2016, od soboty v čase 08:00 hod. 
do nedele 16:00 hod., realizovaná  úplná uzávierka cesty i/18 v strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci strečno.“

Mgr. Michal Lavrík
prednosta Okresný úrad Žilina