Presunúť na hlavný obsah

Upozornenie na kvalitu vody v Čadci Bukov pri kaplnke

Upozornenia

Mesto Čadca upozorňuje používateľov vody v Čadci – Bukov, pri kaplnke, že vyšetrením kvality tejto  vody na pitné účely, ktoré vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, „voda pri kaplnke v Čadci - Bukov nevyhovuje platnej legislatíve NV SR č. 496/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov požiadavke na vodu určenú pre ľudskú spotrebu“.  Prekročená je medzná hodnota v ukazovateli koliformnej baktérie a enterokoky.