Presunúť na hlavný obsah

Oznam pre občanov bývajúcim v rodinných domoch

Upozornenia

Mesto Čadca oznamuje občanom bývajúcim v rodinných domoch, že v dňoch  od 1. júla do 31. augusta 2017 bude na území mesta Čadca vykonávať Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR zisťovacie konanie o používaní palív v domácnostiach. Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov.

V uvedenom období navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý sa preukáže služobným preukazom. Všetky informácie a názory zo zisťovania budú chránené, nezverejnené a budú slúžiť výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Žiadame občanov, aby spolupracovali pri realizácii uvedeného zisťovania, a tak prispeli k zrealizovaniu uvedeného projektu.