Presunúť na hlavný obsah

Rekonštrukcia vodovodu na ul. A. Hlinku

Upozornenia

SEVAK, a.s. Žilina realizuje stavbu rekonštrukcie vodovodu na ul. A. Hlinku v úseku od budovy MsÚ Čadca po železničné priecestie.

Práce začali dňa 27.09.2017 pri budove MsÚ Čadca. Počas čiastočnej uzávierky bude osadené dočasné dopravné značenie podľa projektovej dokumentácie  odsúhlasenej OR PZ Okresným dopravným inšpektorátom Čadca. Práce budú pokračovať smerom k žel. priecestiu po úsekoch cca 30m.

Parkovanie vozidiel bude obmedzené v úsekoch, kde budú prebiehať výkopové práce.

Autobusové zastávky MHD sa po dohode s SAD, a.s. budú posúvať na ul. A. Hlinku podľa postupu prác.

Vjazdy k jednotlivým nehnuteľnostiam budú zabezpečené položením oceľových platní.

Hlavná trasa vodovodu bude zrealizovaná do 25.10.2017 a prípojky do 30.11.2017.