Presunúť na hlavný obsah

Informácie o úprave času nakladania/vykladania na pešej zóne v Čadci

Upozornenia

Vedenie mesta informuje podnikateľské subjekty pôsobiace na pešej zóne v Čadci, že dôjde k zmene prijatého VZN č. 6/2019 o dani na vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca (pešej zóne).

To znamená, že do doby prijatia nového dodatku k danému VZN bude čas nevyhnutný na vykladanie a nakladanie tovaru povolený v časovo obmedzení:

Pondelok – piatok: od 03:00 hod. do 09:00 hod. a od 16:00 hod. do 17:00 hod.

Sobota: od 03:00 hod. do 09:00 hod. a od 12:00 hod. do 13:00 hod.        

Tieto vozidlá sú oslobodené od platenia dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na pracovníka referátu dopravy Ing. Elenu Grambličkovú, kontakt: 041 430 22 25, e-mail: elena.gramblickova@mestocadca.sk.