Presunúť na hlavný obsah

Jarná uzávera tunela Horelica

Upozornenia

Národná diaľničná spoločnosť v priebehu mesiaca apríl zrealizuje  pravidelný servis a kontrolu tunela Horelica.

Počas uzávery tunela Horelica zároveň sa opraví a vymení poškodené mostné závery, vymení nosný káblový žľab osvetlenia tunela po celej jeho 600 m dĺžke ako aj tesnenia v cementovo-betónovom kryte vozovky v celkovej dĺžke 3800 m a obnoví ochranný a zjednocujúci náter v hornej klenbe sekundárneho ostenia tunela v rozsahu 7500 m2.

Termín:
1. 4. (od 0.00 hod.) – 20. 4. (do 23.59 hod.)