Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o čistení hraničného pruhu na štátnych hraniciach

Upozornenia

Ministerstvo vnútra SR v rámci činností pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z.z. o správe štátnych hraníc). Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa SSI SK s.r.o. v období od 12. 10. predbežne do 
4. 12. 2020 v prihraničných obciach.

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.