Presunúť na hlavný obsah

Upozornenie pre organizátorov verejných podujatí

Upozornenia

Mesto Čadca týmto oznamuje a pripomína organizátorom verejných  kultúrnych a športových podujatí, ako aj ľudových zhromaždení na území Čadce, že sú v zmysle platných zákonov povinní podať písomne na Mestský úrad v Čadci oznámenie o zámere usporiadať dané podujatie. Podmienky, oprávnenia a povinnosti usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí sú obsiahnuté v Zákone SNR č. 96/1991 zb. o verejných kultúrnych podujatiach, v znení neskorších predpisov, podmienky, oprávnenia a povinnosti organizátorov verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí sú obsiahnuté v Zákone SNR č. 479/2008 zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, v znení neskorších predpisov a podmienky, oprávnenia a povinnosti organizátorov ľudových zhromaždení upravuje Zákon č. 84/1990 zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie je povinný organizátor podať najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, oznámenie o zámere usporiadať verejné telovýchovné, športové alebo turistické podujatie je usporiadateľ povinný podať najmenej 10 dní, resp. 15 dní, resp. 30 dní pred konaním podujatia (počet dní závisí od charakteru a náročnosti podujatia). Oznámenie o zámere usporiadať verejné zhromaždenie je usporiadateľ povinný oznámiť najneskôr 5 dní pred jeho konaním. Všetky ďalšie ustanovenia uvedených zákonov nájdete na webovej stránke  www.zakonypreludi.sk. Informácie vám v prípade záujmu poskytne aj oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ v Čadci, tel. 041/430 22 44.