Presunúť na hlavný obsah

Civilná ochrana

Upozornenia

Termín akustického preskúšania prevádzkyschopnosti sirén na rok 2021 11. júna 2021 o 12.00 hod.

Akustické preskúšanie sirén bude vykonané dvojminútovým stálym tónom.