Presunúť na hlavný obsah

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca

Upozornenia

Poskytujete ubytovanie?

Pozor blíži sa termín podania výkazu - termín do stredy 7. decembra 2022.
Podmienkou pre získanie príspevku je predložiť po skončení každého kalendárneho mesiaca výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.
 

Upozorňujeme
Termín a presný čas odovzdania výkazu odporúčame vopred dohodnúť emailom: petra.duranova@mestocadca.sk alebo telefonicky +421 908 563 271
Viac na https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

DOČASNÉ ÚTOČISKO PLATÍ OSOBÁM Z UKRAJINY AJ PO 31. 12. 2022, AKTUALIZOVAŤ SI HO MÔŽETE ONLINE
Osobám, ktoré majú v potvrdení o dočasnom útočisku dátum platnosti do 31. 12. 2022, došlo na základe uznesenia vlády SR k automatickému predĺženiu už poskytnutých dočasných útočísk, a to z pôvodného dátumu do 31. 12. 2022 na dátum do 4. 3. 2023.
Link na overenie potvrdenia: https://portal.minv.sk/.../dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/