Presunúť na hlavný obsah

Pozor dopravné obmedzenie na ul. A. Hlinku

Upozornenia

Mesto Čadca oznamuje vlastníkom a prevádzkovateľom nehnuteľností na ul. A. Hlinku, že v piatok 7.10.2022 bude táto ulica uzatvorená pre motorové vozidlá z dôvodu realizácie stavebných prác.
Vlastníkom nehnuteľností bude v nevyhnutnom prípade prístup zabezpečený.

Ďakujeme za pochopenie

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci