Presunúť na hlavný obsah

Havária na vodovodnom potrubí - MČ Horelica

Upozornenia

Vážení občania MČ Horelica, žiaľ poruchu na potrubí správca nedokáže ani v dnešný deň odstrániť a práce budú prebiehať aj počas zajtrajšieho dňa.
Náhradné zásobovanie je riešené cisternami. Dodávka vody by mala byť obnovená v priebehu zajtrajšieho dňa, t.j. utorok 31. januára 2023.
Cisterna s pitnou studenou vodou bude priebežná pristavená pri jednotlivých RD.
Za znížený komfort bývania spôsobený prerušením dodávky pitnej vody sa ospravedlňujeme. Obyvateľov prosíme o trpezlivosť.

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci