Presunúť na hlavný obsah

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca pre fyzické osoby sa predlžuje do konca mája

Upozornenia

Termín poskytovanie príspevku za predlžuje do 31. mája 2023. Následne sa bude prípadné predĺženie príspevku prehodnocovať.

Pri výške vyplácaného príspevku ponechávame súčasnú sumu poskytovanú za jednu noc ubytovania odídenca za dospelú osobu vo výške 10 eur a za osobu mladšiu ako 15 rokov 5 eur.

PODMIENKY POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU

Aj naďalej platí, že maximálna možná vyplácaná suma za ubytovanie odídencov so statusom dočasného útočiska v jednej nehnuteľnosti je 1 790 eur, a to len na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom.

Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Tej zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. Kontrolným mechanizmom je pritom povinnosť, aby odídenec osobne oznámil obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.

Informácie o vyplácaní príspevku za ubytovanie odídenca: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie