Presunúť na hlavný obsah

Dôležitá zmena je pri hlásení sa odídencov na obci

Upozornenia

Odídenci  musia predložiť obci v termíne do 4. júla 2024 doklady a to buď štatút odídenca, že je v lehote 120 dní od získania prvého dočasného útočiska, alebo potom doklady, že patrí do niektorej kategórie zraniteľných osôb.

Odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je povinný

a) osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie

  • do troch pracovných dní od začiatku poskytovania ubytovania; súčasťou prvého oznámenia je aj preukázanie zraniteľnosti podľa odseku 3, ak ide o zraniteľnú osobu,
  • dvakrát za mesiac počas poskytovania ubytovania, pričom medzi jednotlivými oznámeniami musí byť najmenej 14 dní; to neplatí, ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi menej ako 14 dní,

b) bezodkladne oznámiť obci a oprávnenej osobe zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre posúdenie zraniteľnosti podľa odseku 2 písm. a), b), d) a e).

Oznámenie (v prílohe) poskytovania ubytovania odídenci podľa pravidiel popísaných vyššie odovzdajú do podateľne mestského úradu v Čadci.  Následne ubytovatelia odovzdajú do podateľne nové zmluvy s odídencami (vzor bude zverejnený na stránkach ministerstva vnútra). Doklady je možné odovzdať :

Po: 8.00-15.30 hod

Ut: 8.00-15.30 hod

St: 8.00-16.30 hod.

Št: nestránkový deň

Pia: 8.00-14.30 hod.