Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta na ZŠ Podzávoz - ekonómka – účtovníčka na plný úväzok

Úradné oznamy

Základná škola s materskou školou, Podzávoz  2739, 022 01 Čadca ponúka pracovnú pozíciu: ekonómka – účtovníčka na plný úväzok.

Pracovný pomer: doba určitá, zastupovanie počas PN

Pracovný čas: 7,00 -15,00 hod.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 12.12.2016

.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • prax v požadovanom odbore,
 • počítačové znalosti: Word, Excel, účtovnícky program – WinIBEU
,
 • účtovnícka a ekonomická gramotnosť,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • fotokópie o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 08. 12. 2016 na adresu: Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na tel. č. 0915 822 305,

E-mail: riaditel@zspodzavozca.edu.sk,

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy.