Presunúť na hlavný obsah

Zisťovacie konanie strategického dokumentu Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca

Úradné oznamy

Mesto Čadca týmto informuje verejnosť, že Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca ukončil zisťovacie konanie strategického dokumentu  „Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca“. Rozhodnutím  číslo Č.j. OU-CA-OSZP-2016/003709  zo dňa 26. 09. 2016 rozhodol, že sa strategický dokument  „Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca“ nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.