Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto na Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, Čadca

Úradné oznamy

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca prijme do pracovného pomeru od 05.02.2018 do 29.06.2018 učiteľa / učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou biológia – geografia.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Prax vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail: zscadcazarec@stonline.sk do 19.01.2018.