Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto v školstve

Úradné oznamy

ZŠ s MŠ Čadca - Horelica, 022 01  Čadca od 1. 9. 2017 prijme do pracovného pomeru:

učiteľa s aprobáciou  FYZIKA - TECHNIKA na čiastočný pracovný úväzok - 11 vyučovacích hodín týždenne.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy ( zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov )

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na adresu:

ZŠ s MŠ Čadca - Horelica 429, 022 01 Čadca, alebo elektronicky na: zshorelica@centrum.sk

Tel. kontakt: 041/433 41 67