Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto na Základnej škole, M. R. Štefánika 2007 - vychovávateľ ŠKD / asistent učiteľa

Úradné oznamy

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca prijme do pracovného pomeru od 06.11.2017 na kombinované pracovné miesto vychovávateľ ŠKD/asistent učiteľa. Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Prax vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail: zscadcazarec@stonline.sk do 31.10.2017.