Presunúť na hlavný obsah

Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu

Úradné oznamy

V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

  • Druh sociálnej služby: opatrovateľská služba
  • Forma sociálnej služby: terénna
  • Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2017: 178 911 €
  • Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu poskytovanie opatrovateľskej služby: 4,54