Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Úradné oznamy

Komopletné znenie oznámenia nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa.