Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 29.11.2018 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 12, ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2018 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Čadca, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi. Predkladá: Mgr. Vladimír ADÁMEK
  4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho mestského zastupiteľstva
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Predkladá: Ing. Milan GURA
  6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA
  7. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.