Presunúť na hlavný obsah

Termíny zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl

Úradné oznamy

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca (ZŠ, Ul. Rázusova 2260, ZŠ, Ul. M. R. Štefánika 2007, ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752, ZŠ s MŠ Čadca - Podzávoz 2739, ZŠ s MŠ Čadca Horelica 429, ZŠ Milošová u Prívary 477) sa uskutoční počas prvého aprílového týždňa kalendárneho roka v dňoch 3.- 4. 4. 2018 utorok a streda v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod. Bližšie informácie na webovom sídle jednotlivých základných škôl.