Presunúť na hlavný obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Úradné oznamy

Kompletné znenie dokumentov nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Informácie pre voliča
 • Vyhlásenie volieb
 • Oznámenie o určení volebných obvodov a počte poslancov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Čadci na volebné obdobie 2018-2022
 • Delegovanie členov do MVK
 • Podávanie kandidátnych listín a kontakt na zapisovateľa MVK
 • Zoznam ulíc a okrskov
 • Podávanie kandidátnych listín
 • Delegovanie členov do okrskových volebných komisií
 • Zoznam zaregistrovaných kandidatov pre voľby primátora mesta
 • Zoznam zaregistrovaných kandidatov pre voľby do Mestského zastupiterstva
 • Odvolanie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Čadci
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov
 • Zápisnica o výsledku volieb v meste Čadca

Všetky potrebné informácie, týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 (informácie pre voličov, pre politické strany, hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov, príslušné tlačivá a vzory ... ) sa nachádzajú na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-oso2018