Presunúť na hlavný obsah

Dôchodcovia dostanú dôchodky aj bez overeného potvrdenia dokladu o žití

Úradné oznamy

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA, ďalej len ČSSZ oznamuje, že bude v tomto problémovom období vyplácať dôchodky aj bez overeného potvrdenia dokladu o žití.
Príjemca českého dôchodku žijúci v zahraničí, ktorému je dôchod vyplácaný na bankový účet vyplní potvrdenie o žití (POŽ), podpíše a odošle na ČSSZ bez úradne overeného podpisu. Táto výnimka bude trvať po celú dobu pandémie. Potvrdenie môžu zaslať poštou, skenom prostredníctvom e-mailu na adresu ČSSZ (adresa el. podateľne posta@cssz.cz).