Presunúť na hlavný obsah

Prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie „Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR“ - AKTUALIZOVANÉ

Úradné oznamy

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štátu SR, ktorý vydal príkaz, že odo dňa 10. 03. 2020 platí na 14 dní plošný zákaz rôznych podujatí pre koronavirus,  Mesto Čadca oznamuje, že spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR“, ktoré sa malo uskutočniť dňa 12. marca 2020 o 16.00 hod. na Mestskom úrade v Čadci sa rušíNáhradný termín bude včas oznámený.

---

Mesto Čadca vspolupráci s Mestom Krásno nad Kysucou, Obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje,že dňa 12. marca 2020 (štvrtok) o16:00 hodine vmalej zasadačke MsÚ vČadci (1. posch., č.117) sa bude vzmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oposudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko kSpráve o hodnotení do 30 dní odo dňa jej zverejnenia obcou, ato na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť na Mestských úradoch Čadca aKrásno nad Kysucou a Obecných úradoch Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie. Správa je tiež prístupná elektronicky na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr