Presunúť na hlavný obsah

Učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie na plný úväzok na ZŠ s MŠ Podzávoz

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:
 Učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom 25.08.2020. Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov. Hra na hudobný nástroj je výhodou.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.
 Zoznam požadovaných dokladov:


  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis 
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 31.07.2020.
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.