Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta na Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca

Úradné oznamy

Základná škola, M. R. Štefánika 2007 v Čadci prijme do pracovného pomeru na plný úväzok 5 asistentov učiteľa s predpokladaným nástupom od 03.09.2020.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov  v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
  • Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail: zscadcazarec@stonline.sk do 24.08.2020. 

Pracovné miesta budú obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  na dobu do 31.08.2022.