Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii slovenský jazyk a literatúra

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova  na plný úväzok s nástupom ihneď.

Pracovný pomer – na dobu určitú – zástup počas PN.


Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.


Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štruktúrovaný životopis,

  • doklady o ukončenom vzdelaní,

  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 09.10.2020.
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305