Presunúť na hlavný obsah

Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca ponúka voľné 1 pracovné miesto na pozíciu vychovávateľ v ŠKD

Úradné oznamy

Termín nástupu: ihneď.

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a prílohy č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.. ( vyžaduje sa špeciálna pedagogika)

Požiadavky na zamestnanca

  • organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť
  • bezúhonnosť (odpis z registra trestov).

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štrukturovaný životopis,
  • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podanie žiadosti : do 16.09.2020

Adresa: Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca. Mail: zsraz@stonline.sk. Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka školy, tel. č. 0908 422 052.