Presunúť na hlavný obsah

Základná škola, Rázusova Čadca, ponúka voľné 1 pracovné miesto na pozíciu učiteľ 1. stupňa ZŠ na dobu určitú

Úradné oznamy

Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca, ponúka voľné 1 pracovné miesto na pozíciu učiteľ 1. stupňa ZŠ na dobu určitú

Termín nástupu 02.09.2020.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania. 28.08.2020

Požiadavky na vzdelanie

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.     o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Od úspešného uchádzača bude požadované:

  •     potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
  •     čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Požadované doklady zasielajte na adresu školy do 27.08.2020: Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca, alebo na mail: zsraz@stonline.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka školy, tel. č. 0908 422 052