Presunúť na hlavný obsah

Rozhodnutie v zisť. konaní Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - informácia

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje verejnosť v súlade s ust. § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vydanom rozhodnutí v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec“ navrhovateľom  spoločnosťou, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v zastúpení EKOJET, s.r.o. Tehelná 19, 831 03 Bratislava. Rozhodnutie bolo vydané pod č. 1041/2020-1.7/bk-R  dňa 21.12.2020 a doručené Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP Bratislava dňa 28. 12. 2020.