Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto na Základnej škole s materskou školou, Horelica - Pedagogický zamestnanec v MŠ

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca  prijme:

Pedagogický zamestnanec v MŠ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 2.septembra 2021 - ako zástup za RD. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte do 31.8. 2021 na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca, alebo email: zshorelica@gmail.com

Kontaktná osoba: PaedDr. Renáta Rišianová, riaditeľka školy, tel. č. 041/4334167