Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta na Základnej školy s materskou školou, Podzávoz

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca prijme:  • Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii geografia - informatika  na čiastočný úväzok  - 16 hodín týždenne s nástupom 25.08.2021. Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.
  • Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii dejepis – etická výchova  na čiastočný úväzok - 12 hodín týždenne s nástupom 25.08.2021. Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam požadovaných dokladov:

  • 
žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,

  • doklady o ukončenom vzdelaní,

  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 04.08.2021 na adresu školy
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: pam@skolapodzavoz.sk

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 041/4334172