Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na čiastočný úväzok

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca prijme:

Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na čiastočný úväzok - 20 hodín týždenne s nástupom 04.10.2021. Pracovný pomer – na dobu určitú – zástup počas PN.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 27.09.2021 na adresu školyZákladná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: pam@skolapodzavoz.sk

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 041/4334172