Presunúť na hlavný obsah

Návrhy VZN

Úradné oznamy

Kompletné znenie návrhov nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

  • VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 1/2023