Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vykonaní biologickej a technickej rekultivácie

Úradné oznamy

Stavba: Diaľnica D3 Čadca ,Bukov - Svrčinovec

Firma Porr s.r.o. týmto dáva na známosť informáciu o vykonaní biologickej a technickej rekultivácie na parcelách v k.ú. mesta Čadca. Keďže v k.ú. mesta Čadca prebehla výstavba diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, a dotkla sa parciel aj v súkromnom vlastníctve formou dočasného záberu stavby, kt. výstavba prebehla v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ vykonal na týchto parcelách biologickú a technickú rekultiváciu.
Sumarizácia jednotlivých dielov rekultivácie dočasných záberov a príslušných vlastníkov je uvedená v prílohe tohto dokumentu.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať nižšie uvedeného zástupcu zhotoviteľa na objasnenie situácie.