Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta upratovačka a kuchárka na ZŠ s MŠ Podzávoz

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:



  • Upratovačku na plný úväzok s nástupom 01.08.2022.
 Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.
  • Kuchára/kuchárku na plný úväzok s nástupom 26.08.2022. Pracovný pomer  - na dobu určitú 10 mesiacov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.


Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,

  • doklad o ukončenom vzdelaní,

  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.



Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 25.07.2022  na adresu školy Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: riaditel@skolapodzavoz.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Jurga, riaditeľ školy, tel. č. 041/4334172