Presunúť na hlavný obsah

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca ponúka 2 voľné pracovné miesta

Úradné oznamy
  • Pracovná pozícia: upratovač/upratovačka
  • Rozsah pracovného úväzku: 63%
  • Nástup do zamestnania: 1.8.2022 
  • Pracovná doba: od 13.30  – 18.30 hod.
  • Kvalifikačné požiadavky: základné vzdelanie
  • Informácie o plate: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe. Plat od 432 € + osobný príplatok.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 30.6.2022 na adresu školy: Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca. Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka školy, e-mail: skola@zsrazusova.sk, tel. číslo: 041/4334165, 0908422052.