Presunúť na hlavný obsah

Voľby členov Obecnej školskej rady mesta Čadca 

Úradné oznamy

Z dôvodu skončenia štvorročného funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy Obecnej školskej rady v Čadci a z dôvodu potreby jej nového ustanovenia, sa v zmysle ust. § 24 ods. 6 a ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení sa dňa 6. septembra 2023 ( streda ) o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca uskutočnia voľby do Obecnej školskej rady mesta Čadca.

Oprávnenými voliteľmi, ktorých týmto na voľby pozývame sú predsedovia rád základných škôl, materských škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času, ako aj predsedovia rád stredných škôl, cirkevných a neštátnych škôl na území mesta Čadca.