Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta na ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, 022 01 Čadca

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca prijme:

  • Pedagogický asistent na plný úväzok – s nástupom 01.09.2023. Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2024.
  • Pedagogický asistent na 50% úväzok – s nástupom 01.09.2023. Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2024.
  • Vychovávateľ v školskom klube detí na plný úväzok – s nástupom 01.09.2023. Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2024.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:• žiadosť o prijatie do zamestnania,• štruktúrovaný životopis,• doklady o ukončenom vzdelaní,• súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 30.08.2023 na adresu školyZákladná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: riaditel@skolapodzavoz.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Jurga, riaditeľ školy, tel. č. 041/4334172