Presunúť na hlavný obsah

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

Úradné oznamy

V zmysle VZN č. 80/2008 dodatok č.2: Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca (ZŠ, Ul. Rázusova 2260, ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 2007, ZŠ J. A.Komenského, ul. Komenského 752, ZŠ s MŠ Čadca - Podzávoz 2739, ZŠ s MŠ Čadca-Horelica 429, ZŠ Milošová u Prívary 477) sa uskutoční počas prvého aprílového týždňa kalendárneho roka v dňoch utorok a streda v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod.