Presunúť na hlavný obsah

ZŠ M.R.Štefánika 2007 v Čadci prijme do pracovného pomeru - učiteľ matematiky, technickej výchovy a informatiky

Úradné oznamy

ZŠ, M.R.Štefánika 2007 v Čadci prijme do pracovného pomeru

 • Pracovná pozícia: učiteľ matematiky, technickej výchovy a informatiky – 1x 96% úväzok
 • Termín nástupu: ihneď
 • Pracovný pomer: na zástup dlhodobej PN
 • Druh pracovného úväzku: 96%, pracovná doba: od 7,00-15,00 hod vrátane obedňajšej prestávky
 • Miesto výkonu práce: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca
 • Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

 • Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač)
 • ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky

 • prax v odbore vítaná,
 • vzťah a rešpekt k individualite dieťaťa,
 • znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet),
 • flexibilita, kreativita, kritické myslenie,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
 • trpezlivosť a ochota pomáhať, schopnosť pracovať tímovo.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: zsstefanikacadca@gmail.com do 25.10.2023. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.