Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o doručení správy o hodnotení - Úseky Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto-Oščadnica a Diaľnice D3 Oščadnica- Čadca, Bukov II. profil.

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 17.06.2024 bola doručená Ministerstvom životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava správa o hodnotení spolu so všeobecne zrozumiteľným záverečným zhrnutím navrhovanej činnosti Úseky Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto-Oščadnica a Diaľnice D3 Oščadnica- Čadca, Bukov II. profil.

Mesto Čadca oznamuje, že predmetné dokumenty sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/useky-dialnice-d3-kysucke-nove-mesto-oscadnica-dialnice-d3-oscadnica-c

Dokumentácia je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Čadci, oddelení ŽP a OH, 2. poschodie, kancelária č. 201 počas stránkových hodín, kde môže verejnosť nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

Dokumenty sú verejnosti sprístupnené na obdobie 30 dní od zverejnenia, v uvedenej lehote môže svoje písomné stanovisko verejnosť doručiť Ministerstvu životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava.