Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta na ZŠ Podzávoz - pedagogickí zamestnanci

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca prijme:

  • Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Anglický jazyk na plný úväzok s nástupom 23.08.2024. Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2025.
  • Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Chémia na čiastočný úväzok 11 hodín týždenne, t. j. 47,83 % úväzok s nástupom 23.08.2024. Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2025.
  • Školský špeciálny pedagóg na plný úväzok s nástupom 23.08.2024. Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2025.
  • Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom 23.08.2024. Pracovný pomer – na dobu určitú do 31.08.2025.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 24.06.2024 na adresu školyZákladná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: riaditel@skolapodzavoz.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Jurga, riaditeľ školy, tel. č. 041/4334172