Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta na ZŠ Podzávoz - školská výdajná jedáleň

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca prijme:

1. Kuchára/kuchárku na plný úväzok s nástupom 01.09.2024. Pracovný pomer – na dobu určitú 10 mesiacov.
2. Kuchára/kuchárku na čiastočný úväzok – 4 hod./deň, t.j. 53,33% úväzok s nástupom 01.09.2024. Pracovný pomer - na dobu určitú 10 mesiacov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklad o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 24.06.2024 na adresu školy Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: riaditel@skolapodzavoz.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Jurga, riaditeľ školy, tel. č. 041/4334172