Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ M. R. Štefánika 2007/14 v Čadci - Pedagogický asistent

Úradné oznamy

ZŠ, M. R. Štefánika 2007/14 v Čadci prijme do pracovného pomeru

 • Pracovná pozícia: pedagogický asistent
 • Termín nástupu: 15.04.2024
 • Pracovný pomer: na dobu určitú
 • Druh pracovného úväzku: 78 %
 • Miesto výkonu práce: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca
 • Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač)
 • ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky

 • prax v odbore vítaná,
 • vzťah a rešpekt k individualite dieťaťa,
 • znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet),
 • flexibilita, kreativita, kritické myslenie,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
 • trpezlivosť a ochota pomáhať, schopnosť pracovať tímovo.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: zsstefanikacadca@gmail.com do 08.04.2024

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.