Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím
  • Úvod
  • Oznámenia stavebného úradu

Oznámenia stavebného úradu

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
670 Územné rozhodnutie - Základňová stanica CAHOR stožiar 02 Slovakia, s.r.o. na pozemkoch register "C" parc. č. 3398, 3432 pdf 2.96 MB
669 Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2019/046864-002/PAV pdf 5.28 MB
668 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 5708/1, 5709/1, 5710/1, 5714/2 pdf 2.07 MB
667 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Bytový dom na pozemkoch register "C" parc. č. 950, 949, 2504/4, 2504/8, 2504/9 pdf 953 KB
666 Stavebné povolenie - Oporný múr na pozemku register "C" parc. č. 484/1 pdf 1.65 MB
665 Stavebné povolenie - rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 3166/4 pdf 3.54 MB
664 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8608 pdf 2.14 MB
663 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8426/2 pdf 640 KB
662 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Základňová stanica CAHOR stožiar 02 SLovakia, s.r.o. na pozemkoch register "C" parc. č. 3398, 3432 pdf 726 KB
661 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom na pozemkoch register "C" parc. č. 950, 949, 2504/4, 2504/8, 2504/9 pdf 1.08 MB
660 Začatie stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8608 pdf 534 KB
659 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na na pozemkoch register "C" parc. č. 5709/1, 5710/1, 5714/2, 5708/1 pdf 620 KB
658 Zastavenie stavebného konania - Bytový dom s polyfunkciou na pozemkoch register "C" parc. č. 393/2, 396/1 pdf 750 KB
657 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5228/3 pdf 926 KB
656 Stavebné úpravy bytu č. 6 v bytovom dome súp. č. 2236, na pozemku register "C" parc. č. 1495 pdf 448 KB
655 Spojenie územného a stavebného konania - Oporný múr na pozemku register "C" parc. č. 484/1 pdf 560 KB
654 Kolaudačné rozhodnutie - 8606 Čadca - u Sihelníka - REk. VN č. 232 odb. u Sihelníka pdf 1.18 MB
653 Oznámenie o podanom odvolaní - 10323 - Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNk pdf 3.93 MB
652 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavbv: Výrobný a logistický závod SEOYON E — HWA pdf 614 KB
651 Stavebné povolenie - 5 x Malometrázne nízkoenergetické domy na pozemkoch register "C" parc. č. 9574, 9784/6 pdf 3.27 MB
650 Informácia o začati vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2019/033258-2/KUL pdf 430 KB
649 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8499/1, 8501/2, 8506 pdf 841 KB
648 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 886, register "C" parc. č. 887/2 pdf 2.51 MB
647 Začatie stavebného konania - Materská škola Fraňa Kráľa 1707, Čadca - stavebné úpravy na pozernku register "C" parc. č. 707/3 pdf 782 KB
646 Oznámenie o podanom odvolaní - Rodinný dom s hospodárskou budovou pdf 894 KB
645 Predĺženie stavebného povolenia VD/1110/2017/M pdf 1.27 MB
644 Dodatočné povolenie stavby - 10323 - Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNK pdf 2.29 MB
643 Stavebné konanie - Stavebé úpravy bytu č. 6 v bytovom dome súp. č. 2236 na pozemku register "C" parc. č. 1495 pdf 531 KB
642 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 23 v bytovom dome súp. č. 104 na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 530 KB
641 Kolaudačné rozhodnutie - 8606 - Čadca - u Sihelníka - REk. VN č. 232 odb. u Sihelníka pdf 701 KB
640 Územné rozhodnutie - Rodinné domy a pristupová komunikácia na pozemkoch register "C" parc. č. 8602/2, 8602/3, 8603, 8608, 8610/1, 8610/2, 8623/1, 8624, 8625/1 pdf 1.91 MB
639 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 886, 887/2 pdf 713 KB
638 Spojenie územného a stavebného konania - rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8693, 8694 pdf 734 KB
637 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 6146, 6150, 6155 pdf 2.42 MB
636 Stavebné konanie - 5 x Malometrážne nizkoenergetickéí domy na pozemku register "C" parc. č. 9574, 9784/6 pdf 667 KB
635 Územné rozhodnutie - rodinný dom s hospodárskou budovou JUDr. Vladimir Škripek pdf 4.11 MB
634 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 21 v bytovom dome súp. č. 2289, na pozemku register "C' parc. č. 1491 pdf 1.21 MB
633 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 26 v bytovom dome súp. č. 104, na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.27 MB
632 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2124 - vybudovanie osobných výťahov na pozemku register "C" parc. č. 1228 pdf 856 KB
631 Zastavenie spojeného územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 9742 pdf 468 KB
630 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozernkoch register "C" parc. č. 2188, 2189, 2190, 2191 pdf 2.59 MB
629 Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia a modernizácia cesty 111/2018 Čadca - Milošová pdf 2.02 MB
628 Zmena stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 1.13 MB
627 Začatie konania dodatočné povolenie stavby - 10323 - Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNK pdf 817 KB
626 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5174, 5175 pdf 487 KB
625 Zmena stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité - 101-02.67 Umiestnenie sila na soľ pdf 1.23 MB
624 Územné rozhodnutie - SKV Žilina - Čadca - ul. Palárikova - rekonštrukcia vodovodu pdf 8.13 MB
623 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 6146, 6150, 6155 pdf 933 KB
622 Začatie vyvlstňovacieho konania - Ďiaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. polprofil pdf 443 KB
621 Zastavenie územného konania - Bytový dom na pozemkoch register "C" parc. č. 949, 950, 2504/4, 2504/8, 2504/9 pdf 1.30 MB
620 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.74 MB
619 Návrh kolaudačné rozhodnutie - Výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA pdf 977 KB
618 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2124 - vybudovanie osobných výťahov na pozemku register "C" parc. č. 1228 pdf 871 KB
617 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 26 v bytovom dome súp. č. 104 na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 536 KB
616 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 21 v bytovom dome súp. č. 2289 na pozemku register "C" parc. č. 1491 pdf 551 KB
615 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 2188, 2189, 2190, 2191 pdf 542 KB
614 Povolenie zmena stavby pred jej dokončením - „Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 4.82 MB
613 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - SKV Žilina - Čadca - ul. Palárikova - rekonštrukcia vodovodu pdf 1.33 MB
612 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc.č. 12286, 12287 pdf 2.49 MB
611 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14056 pdf 2.59 MB
610 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 9742 pdf 561 KB
609 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinné domy a prístupová komunikácia na pozemkoch register "C" parc. č. 8602/2, 8602/3, 8603, 8608, 8610/1, 8610/2, 8623/1, 8624, 8625/1 pdf 531 KB
608 Kolaudačné rozhodnutie - Bytovy dom č. 738 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 337 pdf 799 KB
607 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 112 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc.č. 13472/209 pdf 789 KB
606 Stavebné konanie - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete pdf 979 KB
605 Povolenie užívania - SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 1.15 MB
604 Stavebné povolenie - Bytový domč. 754 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc.č. 528/5 pdf 1.91 MB
603 Kolaudácia cesty Čadca Milošová pdf 1.08 MB
602 Zastavenie konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 1.05 MB
601 Zmena stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.94 MB
600 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 439 KB
599 Rozhodnutie - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku v k. ú. Čadca, parc. č.: 1526 KN-C pdf 4.82 MB
598 Kolaudačné rozhodnutie - Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sidl. Kýčerka, Čadca pdf 1.36 MB
597 Stavebné povolenie - IBV Podzávoz 3, Čadca SO Komunikácie a spevnené plochy pdf 1.99 MB
596 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14056 pdf 665 KB
595 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinná dom na pozernkoch register "C" parc. č. 12286, 12287 pdf 589 KB
594 Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia - Bytový dom na pozemku register "C" parc. č. 949, 950, 2504/4, 2504/8, 2504/9 pdf 542 KB
593 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 931 KB
592 Stavebné konanie - IBV Podzávoz 3, Čadca SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pdf 922 KB
591 Kolaudačné konanie - Bytový dom č. 152 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/217 pdf 490 KB
590 Kolaudačné konanie - Bytový dom č. 738 - zateplenie a stavebné úravy na pozernku register "C" parc. č. 3378 pdf 494 KB
589 Stavebné povolenie - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, register "E" parc. č. 2427 pdf 2.15 MB
588 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením stavby - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.69 MB
587 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 13 v bytovom dome č. 2120, na pozemku register "C" parc. č. 1234 pdf 1.19 MB
586 Stavebné povolenie - SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred pdf 3.47 MB
585 Oprava chyby v písaní - Garáž na novovytvorenej parcele: register "C" parc. č. 3120/2 v katastrálnom území Horelica pdf 463 KB
584 Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sídl. Kýčerka, Čadca SO 05 Primár na sídl. Kýčerka SO 05/01 - Preložka IW prípojky VS C a VS D pdf 1.01 MB
583 Stavebné konanie - ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou 3. etapa pdf 1.04 MB
582 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.02 MB
581 Spojenie územného a stavebného konania - Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu na pozemku register "C" parc. č. 14175/1, 14175/2, 14176/1, 14176/2 pdf 619 KB
580 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13460/5, register "C" parc. č. 13460/8, register "C" parc. č. 13460/9 pdf 2.30 MB
579 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 754 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 528/5 pdf 538 KB
578 Oboznámenie s doplnenými podkladmi rozhodnutia - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, 2427 pdf 799 KB
577 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 13 na pozemku register "C" parc. č. 1234 pdf 599 KB
576 Začatie stavebného konania - Bytový dom s polyfunkciou na pozemkoch register "C" parc. č. 393/2, 396/1 pdf 565 KB
575 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13491/27, register "C" parc. č. 13491/99 pdf 2.66 MB
574 Predloženie odvolania - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1526 pdf 483 KB
573 Zastavenie územného konania - Radový dom na pozemku register "C" parc. č. 13468/6 pdf 651 KB
572 Kolaudačné konanie - Modernizácia teplovodu okruhu kotolne PK7 (SO 45) pdf 1.02 MB
571 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom s hospodárskou budovou na pozemkoch register "C" parc. č. 6251/1, 6251/2, 6251/3, 6251/4, 6251/5, 6251/6, 6252 pdf 882 KB
570 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 105 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3324 pdf 2.61 MB
569 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2124 - vybudovanie osobných výťahov na pozemku register "C" parc. č. 1228 pdf 1.55 MB
568 Zmena územného rozhodnutia - umiestnenie stavby SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred pdf 3.76 MB
567 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 158 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3291/47 pdf 862 KB
566 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13460/8, 13460/5, 13460/9 pdf 811 KB
565 Oznámenie o začati konania o zmene stavby pred jej dokončením - „Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 1.89 MB
564 Podanie odvolania - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1526 pdf 433 KB
563 Dodatočné povolenie stavby a povolenie užívania stavby - Garáž na pozemku register "C" parc. č. 3120 pdf 1.10 MB
562 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13491/27, 13491/99 pdf 715 KB
561 Kolaudačné rozhodnutie - 9298 - Č adca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete pdf 1001 KB
560 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Radový dom na pozemku register "C" parc. č. 13468/6 pdf 718 KB
559 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5740/1 pdf 704 KB
558 Stavebné povolenie - 10323 Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNK pdf 2.23 MB
557 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Garáž na pozemku register "C" parc. č. 3120 pdf 483 KB
556 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Bytový dom č. 2123 - prístavba na pozemkoch register "C" parc. č. 1237, 1233, 1238 pdf 614 KB
555 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 10610, 10611, 10612, 10613, 10614 pdf 2.41 MB
554 Stavebné povolenie - Garáž s terasou na pozemku register "C" parc. č. 4183 pdf 2.12 MB
553 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 2124 - vybudovanie osobných výťahov na pozemku register "C" parc. č. 1228 pdf 541 KB
552 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 105 - stavebné úpravy na pozernku register "C" parc. č 1526 pdf 553 KB
551 Rozhodnutie - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 3.05 MB
550 Prerušenie konania - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, 2427 pdf 968 KB
549 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 158 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3291/47 pdf 486 KB
548 Predĺženie platnosti územného rozhodnutia - 5 x Malometrážne nizkoenergetické domy" na pozemkoch register "C" pare. č. 9574, 9784/6 pdf 1.78 MB
547 Spojenie územného a stavebného konania - Zmena stavby rodinného domu č. 1926 - prístavba, prestavba, nadstavba na pozemku register "C" parc. č. 11258, 11259 pdf 981 KB
546 Spojenie územného a stavebného konania - 10323 -Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNK pdf 1.04 MB
545 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 3.21 MB
544 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 399 pdf 845 KB
543 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1526 pdf 2.17 MB
542 Stavebné povolenie - Prístrešok pre osobný automobil so skladom na pozemku register "C" parc. č. 7281 pdf 2.08 MB
541 Spojenie územného a stavebného konania - Oplotenie — stavba dočasná na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register E parc. č. 2426, 2427 pdf 608 KB
540 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13491/98, 13491/99 pdf 745 KB
539 Spojenie územného a stavebného konania - Garáž s terasou na pozemku register C parc. č. 4183 pdf 642 KB
538 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 48 Čadca, Okružná súp. č. 154 pdf 1.34 MB
537 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 10610, 10611, 10612, 10613, 10614 pdf 664 KB
536 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 688 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register C parc. č. 3401 pdf 957 KB
535 Rozhodnutie Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. polprofil pdf 2.30 MB
534 Zmena stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 3.01 MB
533 Stavebné povolenie - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 13795/35 pdf 2.98 MB
532 Rozhodnutie o uživaní vodnej stavby: „ Čadca — Sidlisko III. Slovanská cesta - SO 04 ul. A. Hlinku a SO 07 ul. Potočná - rekonštrukcia vodovodného potrubia pdf 1.23 MB
531 Stavebné povolenie - Pripojka vysokého napätia pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia v Čadci SO 14 Pripojka VN pdf 3.46 MB
530 Stavebné povolenie - Prístavba a stavebné úpravy objektu č. 1742 na pozemku register "C" parc. č. 1247/2, 1247/4, 1247/5 pdf 2.49 MB
529 Začatie kolaudačného konania - 9298 Čadca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete pdf 852 KB
528 Stavebné povolenie - Záhradná chatka na pozemku register "C" parc. č. 3678/2, 3680/3 pdf 2.36 MB
527 Stavebné povolenie - ŽSR, modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa pdf 3.15 MB
526 Oznámenie o podanom odvolaní - Bytový dom č. 735 - prístavba balkónov na pozemkoch register "C" parc. č. 3383, 3384 pdf 493 KB
525 Stavebné konanie - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1526 pdf 493 KB
524 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Pripojka vysokého napätia pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia pdf 1.24 MB
523 Spojenie územného a stavebného konania - Prístrešok pre osobný automobil so skladom na pozemku register "C" parc. č. 7281 pdf 670 KB
522 Začatie stavebného konania - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 13795/35 pdf 734 KB
521 Zmena stavby pred jej dokončením - Stavba súp. č. 46 - nadstavba a stavebné úpravy na bytový dom - technická infraštruktúra pdf 1.91 MB
520 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 112 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/209 pdf 587 KB
519 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 6208/4 a 6208/6 pdf 3.88 MB
518 Stavebné povolenie - Oplotenie pozemku na pozemku register "C" parc. č. 1117/1, 1117/2, 1123, 1124, 1134/4, 1135/4 pdf 3.03 MB
517 Dodatočné povolenie stavby - garáž na pozemku register "C" parc. č. 3120 pdf 543 KB
516 Územné rozhodnutie - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 13795/35 pdf 1.98 MB
515 Územné rozhodnutie - Bytový dom s polyfunkciou na pozemkoch register "C" parc. č. 393/2, 396/1 pdf 3.22 MB
514 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5220/3, 5220/4, 5220/5 pdf 3.03 MB
513 Oznámenie o začati konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania - Diarnica D3 Oščadnica —Č adca, Bukov, 2. polprofil pdf 1.32 MB
512 Územné rozhodnutie - Prípojka vysokého napätia pre výrobný a logistický závod SEOYONE pdf 3.25 MB
511 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 754 - stavebné úpravy nebytových priestorov na 2 bytové jednotky na pozemku register "C" parc. č. 528/5 pdf 1.51 MB
510 Stavebné povolenie - Rodinný dom 6. 2543 - prístavba a nadstavba + garáž na pozemkoch register "C" parc. č. 7389/1, 7390 pdf 2.32 MB
509 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2123 - stavebné úpravy strechy na pozemku register "C" parc. č. 1237 pdf 505 KB
508 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 688 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register C parc. č. 3401 pdf 573 KB
507 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 399 pdf 542 KB
506 Doplnenie podkladov a pokračovanie konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 6213/1 pdf 666 KB
505 Spojenie územného a stavebného konania - Záhradná chatka na pozemku register "C" parc. č. 3680/3, 3678/2 pdf 952 KB
504 Spojenie územného a stavebného konania - Pristavba a stavebné ripravy objektu súp. č. 1742 na pozemku - register "C" parc. č. 1247/2, 1247/4, 1247/5 pdf 870 KB
503 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 18 v bytovom dome č. 104, na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.09 MB
502 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 154 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/213 pdf 841 KB
501 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 737 - komplexná obnova na pozemku register C parc. č. 3372 pdf 839 KB
500 Zmena stavby pred jej dokončením - Bytovy dom č. 735 - prístavba balkónov na pozemku register "C" parc. č. 3383, 3384 pdf 1.32 MB
499 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Radový dom na pozemku register "C" parc. č. 13468/6 pdf 611 KB
498 Stavebné povolenie na stavbu Čadca - Milošová - Zahustenie TS Megoňky pdf 3.45 MB
497 Rozhodnutie o nariadení odstránení odstránenia nepovolených terénnych úprav - Jozef Kondek, A. Hlinku, Čadca pdf 2.56 MB
496 Spojenie územného a stavebného konania - Oplotenie pozemku na pozemku register "C" parc. č. 1117/1, 1117/2, 1123, 1124, 1134/4, 1135/4 pdf 1.02 MB
495 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 6213/1 pdf 731 KB
494 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 754 - stavebné dpravy nebytovýeh priestorov na 2 bytové jednotky na pozemku register "C" parc. č. 528/5 pdf 563 KB
493 Stavebné povolenie- Bytový dom č. 152 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/217 pdf 2.01 MB
492 Stavebné povolenie - Čadca - Kýčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867) pdf 2.45 MB
491 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 154 - zateplenie a stavebnčňpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/213 pdf 501 KB
490 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 737- komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3372 pdf 498 KB
489 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 3157/3, 3157/7 pdf 2.73 MB
488 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 18 v bytovom dome súp. č. 104, na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 490 KB
487 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom č. 2543 - pristavba a nadstavba + garáž na pozemkoch register "C" parc. č. 7389/1, 7390 pdf 549 KB
486 Zmena stavby pred jej dokončením - Stavba súp. č. 46 - nadstavba a stavebné úpravy na bytoyý dom - technická infraštruktúra AGROFOND,s.r.o. pdf 777 KB
485 Stavebné povolenie - Garáž na pozemku register "C" parc. č. 8843/1 pdf 2.07 MB
484 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2481 - stavebné úpravy, obnova bytového domu č. 2481 Čadca ul. Podjavorinskej pdf 2.21 MB
483 Povolenie na úplnú uzávierku časti MK Bukov — Podzávoz, čast' od areálu stavebnín po križovatku s MK na Drahošanku pdf 566 KB
482 Stavebné konanie - Bytový dom č. 152 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/217 pdf 529 KB
481 Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia a oprava vonkajšich tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS C, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 1.22 MB
480 Stavebné konanie - Rodinný dom č. 262 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3000/2 pdf 415 KB
479 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 103 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3330 pdf 757 KB
478 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 6208/6, 6208/4 pdf 768 KB
477 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Terénne úpravy na pozemku register "C" parc. č. 8515, 8516 pdf 692 KB
476 Oznámenie o oboznamení s podkladmi rozhodnutia - VD/4878/2013/Mu pdf 2.28 MB
475 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Bytový dom č. 2163 - prístavba a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1252 pdf 490 KB
474 Spojenie územného a stavebného konania - Prístavba rodinného domu a stavebného úpravy na pozemku register "C" parc. č. 5561/1, 5561/3 pdf 629 KB
473 Spojenie územného a stavebného konania - Garáž no pozemku register "C" parc. č. 8843/1 pdf 608 KB
472 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca - Milošová - Zahustenie TS Megoňky pdf 891 KB
471 Stavebné povolenie - Nadstavba a stavebné úpravy objektu súp. č. 5533 pdf 1.79 MB
470 Oznámenie o začati konania o zmene užívania stavby pred dokončením - Dienica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.06 MB
469 Územné rozhodnutie - SOK na vedeni 22 kV V 153 pdf 8.62 MB
468 Zverejnenie informácií - Výrobný a logistický závod SEOYON E — HWA pdf 385 KB
467 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Prípojka vysokého napätia pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia v Čadci SO 14 Prípojka VN pdf 1.02 MB
466 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 2481 - stavebné úpravy (Obnova bytového domu č. 2481 Čadca ul. Podjavorinskej) pdf 531 KB
465 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom s polyfunkciou na pozemkoch register "C" parc. č. 393/2, 396/1 pdf 546 KB
464 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 3157/3, 3157/7 pdf 584 KB
463 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 738 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3378 pdf 2.04 MB
462 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14292/1 pdf 2.31 MB
461 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania- Obnova bytovéto domu č. 2481 Čadca ul. Podjavorinskej pdf 514 KB
460 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 103 - zateplenie a stavebné úpravy na pozernku register "C" parc. č. 3330 pdf 575 KB
459 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 15 Čadca, Mierová súp. č. 2120 pdf 1.19 MB
458 Spojenie územného a stavebného konania - Čadca - Kýčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867) pdf 1004 KB
457 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - 2x rodinné dvojdomy na pozemkoch register "C" parc. č. 8808, 8810, 8811/2 pdf 1.65 MB
456 Spojenie územného a stavebného konania - Holubnik na pozemku register "C" parc. č. 3191 pdf 620 KB
455 Stavebné povolenie - Prístavba garáže na pozemku register "C" parc.č. 10990 pdf 1.63 MB
454 Spojenie územného a stavebného konania - Nadstavba a stavebnčtipravy objektu súp. č. 5533 na pozemku register "C" parc. č. 121/5 pdf 589 KB
453 Stavebné konanie - Rodinný dom na pozeniku register "C" parc. č. 14292/1 pdf 736 KB
452 Územné rozhodnutie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14292/1 pdf 2.07 MB
451 Zmena stavby pred jej dokončením - 2x rodinné dvojdomy (4 bytové jednotky) - zmena na 4 samostatné rodinné domy na pozemkoch register C parc. č. 8808, 8810, 8811/2 pdf 620 KB
450 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 689 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3395 pdf 2.17 MB
449 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Bytový dom č. 738 - zateplenie a stavebné tipravy na pozemku register "C" parc. č. 3378 pdf 472 KB
448 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania- Bytový dom č. 689 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3395 pdf 469 KB
447 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 3166/32 pdf 2.12 MB
446 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 5320/3, 5321 pdf 623 KB
445 Stavebné povolenie - Rodinný dom s polyfunkciou č. 2040 - nadstavba a prístavba na pozemku register "C" parc. č. 690 pdf 1.78 MB
444 Začatie územného konanie a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14292/1 pdf 650 KB
443 Predĺženie platnosti stavebného povolenia - Bytový dom č. 2018 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 469 pdf 686 KB
442 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania- Bytový dom č. 735 - pristavba balkónov na pozemkoch register "C" parc. č. 3383, 3384 pdf 565 KB
441 Začatie územného konanie a nariadenie ústneho pojednávania - SOK na vedeni 22 kV V 153 pdf 3.10 MB
440 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7569/1, 7569/4, 14517/6 pdf 2.57 MB
439 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc.č. 611, register "C" parc.č. 612 pdf 2.31 MB
438 Stavebné povolenie - Odstavná plocha a oplotenie na pozemkoch register "C" parc. č. 1042, 1045 pdf 3.25 MB
437 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom s polyfunkciou č. 2040 - nadstavba a pristavba na pozemku register "C" parc. č. 690 pdf 648 KB
436 Začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia- Bytový dom č. 2018 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 469 pdf 582 KB
435 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2123 - stavebné úpravy strechy na pozemku register "C" parc. č. 1237 pdf 1.38 MB
434 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 133 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3349 pdf 1.96 MB
433 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7569/1, 7569/4, 14517/6 pdf 583 KB
432 Stavebné konanie - Bytový dom č. 689 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3395 pdf 1002 KB
431 Zmena stavby pred jej dokončením - Bytový dom č. 735 - prístavba balkónov na pozemkoch register "C" parc. č. 3383, 3384 pdf 1.02 MB
430 Stavebné konanie - Bytový dom č. 738 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3378 pdf 1.03 MB
429 Stavebné povolenie - 8606 - U Sihelníka - Rek. VN 232 odb. U Sihelníka pdf 4.14 MB
428 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - RD na parc.č. 15258/73 pdf 1.85 MB
427 Stavebné povolenie na stavbu Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sídlisku Kýčerka pdf 3.43 MB
426 Stavebné povolenie na stavbu stavebné úpravy bytu č. 52 (ďalej len "stavba") v bytovom dome súp. č. 102 pdf 2.59 MB
425 Oznamenie o doplnení podkladov a pokračovaní konania odstavná plocha a oplotenie na pozemkoch register "C" parc. Č. 1042, 1045 v katastrálnom území Horelica pdf 1.33 MB
424 Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu garáž na pozemku register "C" parc. č. 6745/2 pdf 3.83 MB
423 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 28, v bytovom dome súp.č. 2615 pdf 2.61 MB
422 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenia ústneho pojednávania pdf 1.69 MB
421 Stavebné povolenie - Rodinný dom (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 7565/3 pdf 6.35 MB
420 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 611,612 pdf 1.48 MB
419 Stavebné povolenie - Hudobné štúdio (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 10 439 pdf 4.90 MB
418 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 3166/32 pdf 1.44 MB
417 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 3166/32 pdf 1.42 MB
416 Spojenie územného a stavebného konania - Prístavba garáže na pozemku register "C" parc. č. 10990 pdf 1.22 MB
415 Stavebné konanie - Bytový dom č. 133 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3349 pdf 1.23 MB
414 Stavebné konanie - Bytový dom č. 2123 - stavebné úpravy strechy na pozemku register "C" parc. č. 1237 pdf 1.32 MB
413 Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy (d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 399 pdf 1.22 MB
412 Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3382 pdf 1.22 MB
411 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2595 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 2520 pdf 1.95 MB
410 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 52 v bytovom dome súp. č. 102, na pozemku register "C" parc. č. 3338 pdf 1.29 MB
409 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 28 v bytovom dome súp. Č. 2615 na pozemku register "C" parc. č. 2552 pdf 1.51 MB
408 Stavebné povolenie - 2x rodinné dvoj domy (4 bytové jednotky) (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 8808, 8810, 8811/2, 8824, 8825 pdf 5.48 MB
407 Stavebné povolenie - Rodinný dvojdom (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 3441/1, 3441/8 pdf 5.52 MB
406 Stavebné povolenie - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 13472/231 pdf 3.11 MB
405 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 104 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.97 MB
404 Spojenie územného a stavebného konania - Hudobné štúdio na pozemku register "C" parc. č. 10439 pdf 1.66 MB
403 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sídl. Kýčerka, Čadca pdf 1.81 MB
402 Stavebné povolenie - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete pdf 5.00 MB
401 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2595 - za tepIen ie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 2520 pdf 1.38 MB
400 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 7565/3 pdf 1.39 MB
399 Spojenie územného a stavebného konania - Odstavná plocha a oplotenie na pozemkoch register "C" parc. č. 1042, 1045 pdf 1.38 MB
398 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 33, Čadca, Mierová súp. Č. 2120 (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1234 pdf 2.49 MB
397 Stavebné povolenie - Rekreačný domček na pozemku register "C" parc. č. 2955 pdf 4.28 MB
396 Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umiestnení stavby INS-FTTH-CA-CADC-Čadca-U Hluška pdf 8.48 MB
395 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 104 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.12 MB
394 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Autoservis na pozemkoch register "C" parc. č. 7067, 7068, 7069, 7070, 7071 pdf 2.61 MB
393 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS D, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 8.65 MB
392 Spojenie územného a stavebného konania - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 13472/231 pdf 1.44 MB
391 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2556, ul. M.R.Štefánika Čadca - zníženie energetickej náročnosti na pozemku register "C" parc. č. 2694 pdf 1.99 MB
390 Stavebné konanie - 8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odbo U Sihelníka na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú Raková. pdf 2.16 MB
389 Stavebné konanie - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú Raková. pdf 2.34 MB
388 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dvojdom na pozemkoch register "C" parc. č. 3441/1,3441/8 pdf 1.41 MB
387 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 33 v bytovom dome súp. č. 2120, na pozemku register "C" parc. č. 1234 pdf 1.24 MB
386 Spojenie územného a stavebného konania - Rekreačný domček na pozemku register "C" parc. č. 2955 pdf 1.46 MB
385 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy nebytových priestorov č. 3-19 a 8-23 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 2.92 MB
384 Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 740 na pozemku register "C" parc. č. 3354 pdf 2.13 MB
383 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 1950 - zateplenie a stavebné úpravy napozemku register "C" parc. č. 408 pdf 2.05 MB
382 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca - Milošová - Zahustenie TS Megoňky pdf 1.60 MB
381 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred pdf 1.60 MB
380 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 688 na pozemku register "C" parc. č. 3401 pdf 4.07 MB
379 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - INS-FTTH-CA-CADC-Čadca-U Hluška pdf 2.08 MB
378 Stavebné konanie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS D, sídl. Kýčerka, Čadca" pdf 2.17 MB
377 Stavebné povolenie - 9298 - Čadca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete pdf 4.75 MB
376 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2305 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1525 v katastrálnom území Čadca pdf 2.02 MB
375 Spojenie územného a stavebného konania - 2x rodinné dvojdomy na pozemkoch register "C" parc. č. 8808, 8810, 8811, S824, 8825 pdf 1.64 MB
374 Kolaudačné rozhodnutie - 8229 - Čadca - UHluška - presmerovanie odberatelov z TS 153/ts/504 pdf 2.43 MB
373 Kolaudačné rozhodnutie - 8541 Čadca Rieka rekonštrukcia NN siete pdf 2.18 MB
372 Stavebné konanie - Stavebné úpravy nebytových priestorov č. 3-19 a 8-23 v bytovom dome súp. č. 248 l , na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 1.21 MB
371 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - ZatepIenie a stavebné úpravy bytového domu č. 740 na pozemku register "C" parc. č. 3354 pdf 1.22 MB
370 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Autoservis (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 7067, 7068, 7069, 7070, 7071 pdf 1.28 MB
369 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č.134 - zateplenie a stavebné úpravy (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3348 pdf 1.92 MB
368 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 1514612, register "C" parc. č. 15146/1 O, register "C" parc. č. 15146/20 pdf 4.90 MB
367 Stavebné povolenie - Rodinný dom a garáž (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 3157/1, 31571/2 pdf 5.15 MB
366 Stavebné konanie - Bytový dom Č. 688 - zafeplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3401 pdf 1.27 MB
365 Kolaudačné konanie - Bytový dom č. 2305 - zateplenie lastavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1525 pdf 1.20 MB
364 Stavebné povolenie - Bytový dom súp. č. 2481 - nebytový priestor č. 37 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 2.62 MB
363 Rozhodnutie o povolení zmeny užívania stavby - Bytový dom súp. č. 2481 - nebytový priestor č. 8-26 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 1.97 MB
362 Územné rozhodnutie - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete pdf 6.24 MB
361 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 8541 - Čadca - Rieka, rekonštrukcia NN siete pdf 1.53 MB
360 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 8229 - Čadca - UHluška - presmerovanie odberateľov z TS 153/ts/504 pdf 1.61 MB
359 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 15258/73 pdf 4.76 MB
358 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Autoservis (ďaiej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 7067, 7068, 7069, 7070, 7071 pdf 1.26 MB
357 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom a garáž na pozemkoch register "C" parc. č. 3157/1,3157/2 pdf 1.40 MB
356 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. Č. 3377 pdf 1.96 MB
355 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2457 - zateplenie obvodovej steny a oprava plochej strechy na pozemku register "C" parc. č. 1628 pdf 2.03 MB
354 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2058 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 351 pdf 1.96 MB
353 Výzva na doplnenie návrhu - Bytový dom č. 2556, ul. M.R.Štefánika Čadca - zníženie energetickej náročnosti na pozemku register "C" parc. č. 2694 pdf 1.54 MB
352 Kolaudačné rozhodnutie - Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP v Čadci na pozemku register "C" parc. č. 3375 pdf 2.10 MB
351 Začatie stavebného konania spojeného so zmenou užívania stavby - Bytový dom súp. č. 2481 - nebytový priestor č. 37 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 1.19 MB
350 Začatie konania o zmene užívania stavby - Bytový dom súp. č. 2481 - nebytový priestor č. 8-26 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 1.13 MB
349 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 1950 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 408 pdf 1.22 MB
348 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 134 - zateplenie a stavebné úpravy, na pozemku register "C" parc. Č. 3348 pdf 1.22 MB
347 Výzva na doplnenie návrhu - ytový dom č. 2457 - zateplenie obvodovej steny a oprava plochej strechy na pozemku register "C" parc. č. 1628 pdf 1.21 MB
346 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 15146/2, 15146/1 O, 15146/20 pdf 1.47 MB
345 Výzva na doplnenie návrhu - Bytový dom č. 2058 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 351 pdf 1.09 MB
344 Výzva na doplnenie návrhu - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3377 pdf 1.11 MB
343 Rozhodnutie výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania - Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP v Čadci na pozemku register "C'' parc. č. 3375 pdf 1.50 MB
342 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zákopčie - Husárik: Rekonštrukcia VN 232 odbo Husárik pdf 1.44 MB
341 Kolaudačné rozhodnutie - Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 2.44 MB
340 Územné rozhodnutie - 8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odbo U Sihelníka pdf 5.79 MB
339 Územné rozhodnutie - 8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odbo U Sihelníka pdf 5.79 MB
338 Stavebné povolenie - Rodinný dom parc. č. 15146/8 pdf 5.10 MB
337 Zastavenie stavebného konania - Bytový dom č. 754 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.28 MB
336 Kolaudačné konanie - Bytový dom č. 2556, ul. M.R.Štefánika Čadca -zníženie energetickej náročnosti pdf 1.22 MB
335 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 15258/73 pdf 1.45 MB
334 Územné rozhodnutie - INS VDSL Čadca Hollého 17 pdf 7.09 MB
333 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Čast' bytu č. 2 - miestnost' č. 2 Čadca, SNP súp. č. 738 pdf 1.36 MB
332 Stavebné povolenie - Garáže a besiedka na pozemkoch register "C" parc. č. 543711,5438 pdf 4.99 MB
331 Kolaudačné konanie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TVa kúrenia na okruhu VS B, . sídl. Kýčerka, Čadca pdf 1.59 MB
330 Stavebné povolenie - Rodinný dom pozemku register "C" parc. č. 5235, register "C" parc. č. 5236/1 pdf 4.27 MB
329 Kolaudačné rozhodnotie - Husárik: prepoj VN č. 110 - 232 pdf 2.15 MB
328 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS C, sídl. Kýčerka, Čadca" pdf 8.03 MB
327 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 1.71 MB
326 Územné rozhodnutie - BTS CA-HVZ Čadca-Hviezdoslavova pdf 6.07 MB
325 Stavebné povolenie - Modernizácia teplovodu okruhu kotolne PK7 (SO 45) pdf 6.09 MB
324 Územné rozhodnutie - 3 Svrčinovec - Skalité pdf 11.41 MB
323 Územné rozhodnutie - 5 x Malometrážne nízkoenergetické domy na pozemku register "C" parc. č. 9574, register "C" parc. Č. 9784/6 pdf 7.02 MB
322 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rekreačný dom na pozemku register "C" parc. č. 11062/2, 11062/3 pdf 4.47 MB
321 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - INS VDSL Čadca Hollého 17 pdf 1.38 MB
320 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 112 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/209 pdf 4.12 MB
319 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 158 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3291/47 pdf 4.23 MB
318 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 151 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/211 pdf 4.58 MB
317 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytov č. 33 a 34 v bytovom dome súp. č. 156, na pozemku register "C" parc. č. 3291/43 pdf 3.55 MB
316 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - BTS CA HVZ Čadca Hviezdoslavova pdf 1.81 MB
315 Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie a stavebné úpravy na bytovom dome č. 31/2597 na pozemku register "C'' parc. č. 2537 pdf 2.02 MB
314 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2057 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 350 pdf 2.14 MB
313 Rozhodnutie - Zmena jestvujúceho objektu so súp.č.: 77, 78 s vytvorením samostatnej bytovej jednotky a prístavba skladových priestorov pdf 11.12 MB
312 Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Obchodné centrum Čadca na pozemku register "C" parc. č. 567/5, 1790, 1792, 1827 pdf 2.88 MB
311 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 154 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/213 pdf 4.73 MB
310 Oznámenie o začatí územného konania - D3 Svrčinovec - Skalité pdf 2.41 MB
309 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 158 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3291/47 pdf 457 KB
308 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 151 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/21 L pdf 433 KB
307 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 5 x Malometrážne nízkoenergetické domy na pozemkoch register "C" parc. č. 9574, 9784/6 pdf 1.46 MB
306 Kolaudačné konanie - Čadca - Husárik: prepoj VN č. 110 - 232 pdf 1.60 MB
305 Zahájenie vyvlastňovacieho konania, nariadenie ústneho pojednávania - ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/PR - Čadca- Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať pdf 2.88 MB
304 Zahájenie vyvlastňovacieho konania, nariadenie ústneho pojednávania - ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/PR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať pdf 2.09 MB
303 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 103 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3330 pdf 5.09 MB
302 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 130 - zateplenie a stavebné úpravy (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3346 pdf 4.56 MB
301 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 112 - za tepIenie a stavebné úpravy pdf 1.30 MB
300 Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Okružná 687/1, Čadca pdf 2.07 MB
299 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie a stavebné úpravy na bytovom dome č. 31/2597 pdf 1.38 MB
298 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2057 - za tepIenie a stavebné úpravy pdf 1.27 MB
297 Stavebné povolenie - Hospodárska budova na stavbu na pozemku register "C" parc. č. 13550/2, register "C" parc. č. 13550/4 pdf 4.84 MB
296 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2305 - zateplenie a stavebné úpravy (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1525 pdf 5.46 MB
295 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 154 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/213 pdf 1.89 MB
294 Začatie stavebného konania - Stavebné úpravy bytov č. 33 a 34 v bytovom dome súp. č. 156, na pozemku register "C" parc. č. 3291/43 pdf 1.61 MB
293 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - záhradný domček a sklad na pozemku register "C" parc. č. 10444 pdf 3.74 MB
292 Stavebné povolenie - Novostavba bytových domov pdf 6.18 MB
291 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5314 pdf 1.78 MB
290 Oznámenie o začatikonania opredlžení platnosti územného rozhodnutia - Obchodné centrum Čadca na pozemkoch p.č. CKN 567/5, 1790, 1792, 1827 pdf 2.89 MB
289 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Hospodárska budova - stavba dočasná na pozemku register "C" parc. č. 1355012, 13550/4 pdf 1.91 MB
288 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP v Čadci pdf 1.30 MB
287 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3377 pdf 1.29 MB
286 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obnova bytového domu, Okružná 687/11, Čadca na pozemku register "C" parc. č. 3405 pdf 1.33 MB
285 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2058 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 351 pdf 1.35 MB
284 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 2305 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1525 pdf 1.38 MB
283 Bytový dom č. 737 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. Č. 3372 pdf 4.35 MB
282 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 735 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3383 pdf 4.58 MB
281 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 741 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3362 pdf 4.29 MB
280 Stavebné povolenie- Bytové domy na pozemku register "C" parc. č. 15298/42 pdf 7.28 MB
279 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných-rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS C, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 1.83 MB
278 Začatie konania o dodatočnom povolení stavby - Oplotenie a garáž na pozemku register "C" parc. č. 6483, 6493, 6494, 6496, 6497/1, 6505/2 pdf 1.46 MB
277 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 9592/33 pdf 1.73 MB
276 Zastavenie stavebného konania - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. Č. 581616, 581617, 581618 pdf 2.10 MB
275 Začatie konania o datočnom povolení stavby - Záhradný domček a sklad na pozemku register "C" parc. Č. 10444 pdf 1.63 MB
274 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. Č. 3382 pdf 4.40 MB
273 Stavebné povolenie - Sklad náradia a koterec na pozemku register "C" parc. č. 10618/1 pdf 3.91 MB
272 Predĺženie platnosti územného rozhodnutia - Objekt pre obchod a služby na pozemku register "C" parc. č. 1754170 pdf 2.25 MB
271 Spojenie územného a stavebného konania - Hospodárska budova - stavba dočasná na pozemku register "C" parc. č. 13550/2, 13550/4 pdf 1.66 MB
270 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 30, Čadca, Gočárova súp. č. 1506 pdf 2.86 MB
269 Dodatočné povolenie stavby - Rodinný dom (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 14534/10 pdf 5.50 MB
268 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete pdf 1.61 MB
267 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odb. U Sihelníka pdf 1.56 MB
266 Predĺženie lehoty č. 6456/20l5/SCDPKl64388 pdf 1.28 MB
265 Stavebné konanie - Bytový dom č. 741 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3362 pdf 1.42 MB
264 Stavebné konanie - Bytový dom č. 737 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3372 pdf 1.30 MB
263 Stavebné konanie - Bytový dom č. 735 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. Č. 3383 pdf 1.42 MB
262 Kolaudačné rozhodnutie -bytový dom č. 2615 na pozemku register "C" parc. č. 2552 pdf 2.36 MB
261 Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.56 MB
260 Výzva na doplnenie žiadosti - Bytový dom č. 741 - komplexná obnova pdf 1.38 MB
259 Výzva na doplnenie žiadosti - Bytový dom č. 737 - komplexná obnova pdf 1.22 MB
258 Výzva na doplnenie žiadosti - Bytový dom č. 735 - komplexná obnova pdf 1.23 MB
257 Spojenie územného a stavebného konania - Sklad náradia a koterec na pozemku register "C" parc. č. 10618/1 pdf 1.53 MB
256 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Bytový dom č. 754 - zateplenie it stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 528/5 pdf 1.27 MB
255 Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu č. 30 v bytovom dome súp. č. 1506, na pozemku register "C" parc. Č. 528/1 pdf 1.29 MB
254 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8804/1, 8805/1 pdf 5.21 MB
253 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8804/1, 8805/1 pdf 5.21 MB
252 Začatie konania o datočnom povolení stavby - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 14534/10 pdf 1.28 MB
251 Začatie konania o datočnom povolení stavby - Rekreačný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 11062/2, 11062/3 pdf 1.32 MB
250 Začatie kolaudačného konania - Raková - Megonky, zahustenie trafostanice Strýková pdf 1.31 MB
249 Zmena užívania stavby - Časť bytu č. 32 - miestnosť č. 6 Čadca, Okružná súp, č. 111 pdf 1.42 MB
248 Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti - Objekt pre obchod a služby pdf 1.93 MB
247 Začatie stavebného konania - Rodinný dom a ga'taž na pozemku register "C" parc. č. 5816/6,581617, 5816/8 pdf 1.89 MB
246 Stavebné povolenie - Čadca Milošová rekonštrukcia NN siete pdf 7.54 MB
245 Stavebné konanie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 3016/2 pdf 5.43 MB
244 Začatie konania o datočnom povolení stavby - Prístavba rodinného domu súp. č. 601, altánok, oplotenie a spevnené plochy pdf 1.56 MB
243 Kolaudačné rozhodnutie - Čadca - Podzávoz - zahustenie DTS - JOKO a nové OM, ZA - 7121 pdf 2.20 MB
242 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8804/1, 8805/1 pdf 1.57 MB
241 Stavebné povolenie - Oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 14670/3, 14670/40 pdf 2.87 MB
240 Územné rozhodnutie - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 5816/6, .register "C" parc. č. 5816/7, register "C" parc. Č. 5816/8 pdf 6.03 MB
239 Stavebné povolenie - Komplexná obnova bytového domu č. 128 v Čadci, ul. Komenského pdf 3.75 MB
238 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8804/1, 8805/1 pdf 1.74 MB
237 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - časť bytu č. 27 - miestnosť č. 11, Čadca, Okružná súp. č. 150 pdf 1.93 MB
236 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5227/1, register "C" parc. č. 5227/2 pdf 4.37 MB
235 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3382 pdf 1.39 MB
234 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 28 Čadca, Okružná súp. č. 106 pdf 2.94 MB
233 Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania vo veci vydania rozhodnutia Č. OU-ZA-OCDPK-2015/0220I7114/BIL pdf 3.53 MB
232 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc, č. 5816/6, 5816/7, 5816/8 pdf 2.00 MB
231 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 3016/2 pdf 1.35 MB
230 Výzva na doplnenie žiadosti - Zateplenie a stavebné úpravy bytovéhodomu č. 2615 pdf 1.49 MB
229 Kolaudačné rozhodnutie - bytový dom ul. Hurbanova 2292 - zníženie energetickej náročnosti, zateplenie a výmena okien pdf 2.25 MB
228 Stavebné povolenie - Záhradný domček na pozemku register "C'' parc. č. 3166/52 pdf 4.09 MB
227 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Komplexná obnova bytového domu č. 128 v Čadci, ul. Komenského pdf 1.47 MB
226 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom súp. č. 34 - stavebné úpravy pdf 2.02 MB
225 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 4.10 MB
224 Stevebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 5135/2, 5136 pdf 6.47 MB
223 Stavebné povolenie - Hospodárska budova s garážou na pozemku register "C" parc. č. 7348 pdf 4.01 MB
222 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Časť bytu č. 27 - miestnosť č. 11 Čadca, Okružná súp. č. 150 pdf 1.20 MB
221 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 104 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 4.27 MB
220 Výzva na doplnenie žiadosti - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.43 MB
219 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8843/1, register "C" parc. č. 8843/2. register "C" parc. č. 8849/4, register "C" parc. Č. 8898/2 pdf 5.78 MB
218 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia okruhu PK PQR, Čadca pdf 1.51 MB
217 Rozhodnutie o zastavení konania a zmeny užívania stavby - Časť bytu č. 16 - miestnosť Č. 4 Čadca, M.R. Štefánika súp. Č. 2522 pdf 1.27 MB
216 Rozhodnutie Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce pdf 2.72 MB
215 Rozhodnutie o zvláštnom užívaní komunikácie a úplnej uzávierke miestnej komunikácie na ulici A. Hlinku a MK do Bukova pdf 1.03 MB
214 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.51 MB
213 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom na pozemku register "C" parc. Č. 15298/42 pdf 1.49 MB
212 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom + garáž . (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 11 862/2 pdf 3.82 MB
211 Výzva na doplnenie žiadosti - Záhradný domček na pozemku register "C" parc, Č. 3166/52 pdf 2.14 MB
210 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom súp. č. 34 - stavebné úpravy pdf 1.53 MB
209 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 2615 pdf 1.25 MB
208 Spojenie územného a stavebného konania - Oplotenie na pozemkoch register "C" parc. č. 14670/3, 14670/40 pdf 1.29 MB
207 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 28 v bytovom dome súp. č. 106 pdf 1.29 MB
206 Zmena stavby pred jej dokončením - Zásobovnia vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce pdf 2.71 MB
205 Stavebné povolenie - Hospodárska budova na pozemku register "C" parc. Č. 8375/1, register "C" parc. Č. 8377 pdf 4.32 MB
204 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 5135/2, 5136 pdf 2.76 MB
203 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 104 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.50 MB
202 Začatie konania o zmene užívaní stavby pdf 1.87 MB
201 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu.č, 24 ; Čadca, Kukučínova pdf 1.80 MB
200 Začatie stavebného konania - Cadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 2.37 MB
199 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8924 pdf 6.06 MB
198 Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS A, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 2.58 MB
197 Dodatočné povolenie staveby - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 3815/3 pdf 5.99 MB
196 Stavebné povolenie - Radové garáže pdf 5.24 MB
195 Spojenie územného a stavebného konania - Hospodárska budova s garážou na pozemku register "C" parc. Č. 7348 pdf 1.83 MB
194 Stavebné povolenie - Komplexná obnova bytového domu Moyzesova č. 2057 pdf 4.34 MB
193 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2058 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 4.82 MB
192 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 8924 pdf 1.87 MB
191 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 8 Čadca, Mierová súp. č. 2124 pdf 3.90 MB
190 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 3815/3 pdf 1.71 MB
189 Doplnenie oznámenia o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania - DiaľnicaD3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.66 MB
188 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Budova súp. č. 960 - prístavba a stavebné úpravy pdf 3.66 MB
187 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 14008, 14009 pdf 6.55 MB
186 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 5.41 MB
185 Spojenie územného a stavebného konania - Radové garáže na pozemku register "C" parc. Č. 3442/2 pdf 1.49 MB
184 Rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie podania Čadca - obchvat, preložka cesta 1/11 pdf 3.95 MB
183 Stavebné konanie - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upusteni od ústneho pojednávania Ďiaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 14.60 MB
182 Spojenie územného a stavebného konania - Záhradný domček na pozemku register "C" parc. č. 3166/52 pdf 1.86 MB
181 Stavebné povolenie - Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP v Čadci pdf 5.69 MB
180 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8813/5, 8817/2, 8817/3, 8823 pdf 6.98 MB
179 Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom č. 2058- zateplenie a stavebné úpravy pdf 2.05 MB
178 Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TVa kúrenia na okruhu VS B, sídl. . Kýčerka, Čadca pdf 1.67 MB
177 Oznámenie o začatí stavebného konania - Komplexná obnova bytového domu Moyzesova č. 2057 pdf 1.66 MB
176 Oznámenie o začatí stavebného konania - Čadca - Husárik: prepoj VN č. 110 -232 pdf 1.62 MB
175 Oznámenie o začatí stavebného konania - Zákopčie - Husárik: Rekonštrukcia VN 232 odb. Husárik pdf 1.76 MB
174 Kolaudačné rozhodnutie - "Čadca, pri OKÚ rozšírenie NN siete pre RD a polyfunkčné objekty pdf 1.51 MB
173 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 8 Čadca, Mierová súp. č. 2124 pdf 2.13 MB
172 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 69 Čadca, SNP súp. č. 132 pdf 3.42 MB
171 Spojenie územného a stavebného konania - 8229 - Čadca - UHluška - presmerovanie odberatel'ov z TS 153/ts/504 pdf 1.68 MB
170 Územné rozhodnutie - Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 6.23 MB
169 Stavebné povolenie - Rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest Čadca pdf 423 KB
168 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 24, Mierová súp. č. 2120 pdf 3.27 MB
167 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 1 Čadca, A. Hlinku súp..,č. 1453 pdf 3.88 MB
166 Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.51 MB
165 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2595 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 2.41 MB
164 Stavebné konanie - Záhradný dom na pozemkoch register "C" parc. Č. 4673/2,4674/1,4675/2 pdf 4.60 MB
163 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 14008, 14009 pdf 2.31 MB
162 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 5816/6,581617,5816/8 pdf 1.50 MB
161 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu č. 69 Čadca, SNP súp. č. 132 pdf 1.45 MB
160 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom' na pozemkoch register "C" parc. č. 8823, 8817/2, 8817/3, 8813/5 pdf 1.75 MB
159 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Budova súp. č. 960 - prístavba a stavebné úpravy pdf 1.51 MB
158 Dodatočné povolenie stavebných prác - Rodinný dom na pozemku p.č. CKN 10342 pdf 3.18 MB
157 Stavebné povolenie - Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut SO 03 - Spevnené plochy pdf 4.44 MB
156 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca - U Hluška - presmerovanie odberatel'ov z TS 153/ts/504 pdf 2.00 MB
155 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Čadca - Rieka, rekonštrukcia NN siete pdf 2.00 MB
154 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 1 Čadca, A. Hlinku súp. č. 1453 pdf 1.50 MB
153 Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu č. 24 Čadca, Mierová súp. č. 2120 pdf 2.17 MB
152 Stavebné povolenie - Záhradný domček Č. 5142 - prístavba pdf 6.09 MB
151 Oznámenie o spojení územného a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 1.86 MB
150 Začatie stavebného konania - Rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest Čadca pdf 2.18 MB
149 Prerušenie stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8924 pdf 2.02 MB
148 Spojenie územného a stavebného konania - Záhradný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 4673/2, 467411, 4675/2 pdf 1.63 MB
147 Územné rozhodnutie - Budova pre obchod a služby + rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest pdf 9.31 MB
146 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 2 - miestnosť č. 1.05 Čadca, J. Kráľa súp. č. 2596 pdf 3.10 MB
145 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom č. 128 - register "C" parc. č. 297 pdf 2.54 MB
144 Stavebné povolenie - rodinný parc. č. 7294, 7295, 7296 pdf 6.38 MB
143 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 8 Čadca, Mierová súp. č. 2123 pdf 3.10 MB
142 Výzva na doplnenie žiadosti - nepovolé terénne úpravy Jozef Kondek pdf 4.34 MB
141 Stavebné povolenie - rodinný dom parc. Č. 7679, parc. Č. 7681, parc. Č. 7682/2 pdf 6.24 MB
140 Výzva na doplnenie žiadosti - sklad náradia a koterec, parc. Č. 10618/1 pdf 1.97 MB
139 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania: Záhradný domček č. 5142 - prístavba pdf 1.49 MB
138 Stavebné konanie - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu Č. 2469 pdf 4.47 MB
137 Zastavenie stavebného konania - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu súp.č, 2584, ul. J. Kráľa Čadca pdf 1.53 MB
136 Stevebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 3 Čadca, Hurbanova súp. č. 2236 pdf 3.46 MB
135 Stevebné povolenie - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu, ul. J. Kollára 2458/N pdf 4.64 MB
134 Stavebné povolenie - Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut pdf 8.01 MB
133 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Časť bytu č. 2 - miestnosť č. 1.05 Čadca, J. Kráľa súp. č. 2596 pdf 1.37 MB
132 Stavebné povolenie - Čadca - Podzávoz - zahustenie DTS - JOKO a nové OM, ZA - 7121 pdf 5.12 MB
131 Spojenie územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Záhradný domček Č. 5142 - prístavba pdf 2.09 MB
130 Stavebné povolenie - Stavba súp.č. 46 - nadstavba a stavebné úpravy, na bytový dom pdf 9.55 MB
129 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7679, 7681, 7682/2 pdf 2.38 MB
128 Oznámenie o pokračovaní spojeného územného a stavebného konania - rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7294, 7295, 7296 pdf 1.59 MB
127 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 2469 pdf 2.11 MB
126 Oznámenie o začatí stavebného konania - stavebné úpravy bytu č. 8 Čadca, Mierová súp. č. 2123 pdf 1.40 MB
125 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rekreačný dom na pozemku register "C" parc. č. 10656 pdf 2.34 MB
124 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania -Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut pdf 1.85 MB
123 Oznámenie o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom súp. č. 128 - prístavba pdf 2.08 MB
122 Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu č. 3, Čadca, Hurbanova súp. č. 2236 pdf 1.42 MB
121 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 14539/61 a 14539/62 pdf 6.02 MB
120 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 40, M.R. Štefánika súp. č. 2485 pdf 3.45 MB
119 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Budova pre obchod a služby + rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest pdf 3.48 MB
118 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu súp.č. 2584, ul. J. Král'a Čadca pdf 1.63 MB
117 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Stavba súp.č. 46 - nadstavba a stavebné úpravy na bytový dom pdf 4.15 MB
116 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - terénne úpravy na pozemkoch register "C" parc. Č. 7996/1, 7996/2, 7997, 7999, 8001/1 pdf 5.53 MB
115 Predloženie odvolania - Čast' bytu č. 19 - miestnosť č. 9 Čadca, Hurbanova súp. ČO 160 pdf 1.26 MB
114 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Rekreačný dom na pozemku register "C" parc. č. 10656 pdf 1.29 MB
113 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 1950 - zateplenie a stavebné úpravy, register "C" parc. č. 408 pdf 4.85 MB
112 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - stavebné úpravy bytu č. 40 Čadca, M.R. Štefánika súp. č. 2485 pdf 2.21 MB
111 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8924 pdf 6.55 MB
110 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7294, 7295, 7296 pdf 1.93 MB
109 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom č. 816 - prístavba a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. Č. 11859 pdf 4.86 MB
108 Stavebné povolenie - Budova súp.č, 555 - prístavba, stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 6229 pdf 5.51 MB
107 Oznámenie o podanom odvolaní - Časť bytu č. 19 - miestnosť č. 9 Čadca, Hurbanova súp. č. 160 pdf 2.72 MB
106 Kolaudačné rozhodnutie: SW - 4794 Čadca - Horelica zah. TS UKajanov pdf 2.71 MB
105 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 18 - miestnosť č. 10, Čadca, Okruná súp. č. 152 pdf 4.01 MB
104 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. Č. 14539/61, 14539/62 pdf 3.16 MB
103 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 1950 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.58 MB
102 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - príslušenstvo k rodinnému domu: garáž s terasou a altánkom, hospodárska budova, oplotenie pdf 2.52 MB
101 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 65 Čadca, Okružná súp. č. 102 pdf 2.82 MB
100 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 2 - miestnost' Č. 2 Čadca, SNP súp, Č. 738 pdf 2.61 MB
99 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca - Podzávoz - zahustenie DTS - JOKO a nové OM, ZA - 7121 pdf 2.68 MB
98 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Budova súp.č. 555 - prístavba, stavebné úpravy pdf 2.43 MB
97 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS A, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 4.80 MB
96 Konanie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách - oboznámenie s podkladmi zhodnutia pdf 4.15 MB
95 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 19 - miestnosť č. 9 Čadca, Hurbanova súp. č. 160 pdf 3.40 MB
94 Územné rozhodnutie - F2BTS - CA - CTR - Jána Kollára 2458/6 pdf 7.54 MB
93 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 12 - miestnosť č. 1.04 Čadca, Rázusova súp. č. 754 pdf 2.32 MB
92 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 12 - miestnosť č. 1.04 Čadca, Rázusova súp. č. 754 pdf 2.32 MB
91 Územné rozhodnutie - F2BTS CA MIL Materská škola pdf 8.98 MB
90 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 6 - miestnosť č. 1 Čadca, Janka Kráľa súp, č. 2589 pdf 1.42 MB
89 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - SW - 4794 Čadca - Horelica zah. TS U Kajanov pdf 1.42 MB
88 Výzva na doplnenie žiadosti - Jozef Kondek pdf 3.17 MB
87 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu č. 65 Čadca, Okružná súp. č. 102 pdf 1.42 MB
86 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Časť bytu č. 2 - miestnosť č. l Čadca, SNP súp. č. 738 pdf 1.31 MB
85 Rozhodnutie o stavbe: SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 10.46 MB
84 Rozhodnutie o umiestnení stavby - Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut pdf 6.37 MB
83 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Časť bytu č. 18 - miestnosť č. 10 Čadca, Okružná súp. č. 152 pdf 1.56 MB
82 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a pozvanie na ústne pojednávanie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TVa kúrenia na okruhu VS A, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 2.13 MB
81 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Sklad náradia a koterec pdf 1.76 MB
80 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. Č. 14539/61, 14539/62 pdf 1.81 MB
79 Stavebné povolenie - Záhradný domček, na pozemku register "C" parc. Č. 13137/2 pdf 5.85 MB
78 Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umiestnení stavby F2BTS-CA-JUR - Stožiar TMO u Jurošov pdf 5.85 MB
77 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby časť bytu č. 6 - miestnosť č. 9 Čadca, Okružná súp. č. 111 pdf 1.84 MB
76 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby časť bytu č. 19 - miestnosť č. 9 Čadca, Hurbanova súp. č. 160 pdf 1.68 MB
75 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby časť bytu č. 12 - miestnost' č. 1 Čadca, Rázusova súp. č. 754 pdf 2.30 MB
74 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby časť bytu č. 6 - miestnost' č. 1 Čadca, Janka Král'a súp. č. 2589 pdf 2.14 MB
73 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Čadca - Paláriková ul. - Mierová ul. - prekládka vodovodu pdf 5.81 MB
72 Výzva na doplnenie žiadosti - SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred pdf 2.17 MB
71 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom č. 816 - prístavba a stavebné úpravy pdf 1.59 MB
70 Zmena účelu užfvania časti bytu č. 41 v bytovom dome 160 - detská izba na nový účel - chránené pracovisko - účtovnícka čínnosť pdf 1.99 MB
69 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom, register "C" parc. č. 8924 pdf 1.70 MB
68 Stavebné povolenie - rodinný dom parc. Č. 14005/1 pdf 6.64 MB
67 Stavebné povolenie - chata parc. č. 12407/2 pdf 5.33 MB
66 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 740 pdf 1.30 MB
65 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 36 Čadca, Mierova súp. č. 2163 pdf 2.79 MB
64 Kolaudačné rozhodnutie - zateplenie fasády a stavebné úpravy na bytovom dome súp.č. 1971 pdf 2.18 MB
63 Stavebné povolenie - rekonštrukcia vonkajších tepelných rozvodov TVa kúrenia na okruhu PK PQR, Čadca pdf 6.84 MB
62 Stavebné povolenie - oplotenie parc. č. 10617/1 pdf 3.93 MB
61 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Ing. Anton Husár, PhD. pdf 1.55 MB
60 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Ing. Jozef Vrlák, Jana Vrláková pdf 1.83 MB
59 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania: Jozef Kondek pdf 2.93 MB
58 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: F2BTS_CA_KUK_Kukučínova 33 - panelák pdf 2.97 MB
57 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Stavebné úpravy byt č. 36, Čadca, Mierova súp. č. 2163 pdf 1.59 MB
56 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Stožiar TMO u Jurošov pdf 1.87 MB
55 Stavebné povolenie - rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 3815/3 pdf 8.26 MB
54 Oznámenie o začatí územného a stavebného konania: Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut pdf 2.20 MB
53 Stavebné povolenie: Rodinný dom a garáž register C parc. č. 5190 pdf 8.68 MB
52 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania: Rodinný dom, register C parc. č. 14005/1 pdf 1.48 MB
51 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: SW - 4804 Čadca - Horelica pdf 2.02 MB
50 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie fasády a stavebné úpravy na bytovom dome súp.č. 1971 pdf 1.63 MB
49 Stavebné povolenie - ZS a RR bod Čadca - Milošová, Inštalácia technológií GSM 900/1800 MHz, LTE 800/2600 MHz pdf 4.00 MB
48 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 4 Čadca, Mierová súp. č. 2120 pdf 2.51 MB
47 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 18 Čadca, Mierová súp. č. 2162 pdf 3.05 MB
46 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 5 Čadca, Mierová súp. č. 2124 pdf 2.99 MB
45 Rozhodnutie o povlení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 90 - miestnosť Č. 7 Čadca, SNP súp. č. 130 pdf 2.33 MB
44 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Rekonštrukcia vonkajších tepelných rozvodov a TV kúrenia pdf 1.71 MB
43 Oznámenie o odvolaní - SW 4758 Čadca Horelica pdf 6.27 MB
42 Rozhodnutie o odovolaní o umiestnení stavby Obchodné centrum Čadca pdf 4.33 MB
41 Stavebné povolenie - zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 2456 pdf 4.88 MB
40 Konanie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách pdf 1.69 MB
39 Stavebné povolenie Peter Krupka - Čadca pdf 6.65 MB
38 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Martin Tuchyňa, Andrea Tuchyňová, Chalupkova Čadca pdf 2.48 MB
37 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Ľubomír Škorvánek, Čadečka pdf 1.85 MB
36 Stavebné konanie - Michaela Varmusová, Stavebné úpravy bytu č. 4 pdf 2.13 MB
35 Zmena užívania stavby - Časť bytu č. 90 - miestnosť Č. 7 Čadca, SNP súp. č. 130 pdf 1.44 MB
34 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 18 Čadca, Mierová súp.č. 2162 pdf 1.43 MB
33 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 5 Čadca, Mierová súp. č. 2124 pdf 1.46 MB
32 Stavebné povolenie SW - 4758 Čadca Horelica pdf 7.37 MB
31 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Peter Kupka pdf 1.38 MB
30 Stavebné povolenie Čadca, pri OKÚ rozšírenie NN siete pre RD a polyfunkčné objekty pdf 5.72 MB
29 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - bytového domu č. 2456, Čadca pdf 1.59 MB
28 Stavebné povolenie bytový dom č. 2574 pdf 6.15 MB
27 Stavebné povolenie Roman Blaščák, Katarína Blaščáková pdf 4.21 MB
26 Stavebné povolenie Peter Jašurek, Lenka Jašurková pdf 5.53 MB
25 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - terénne úpravy pdf 3.00 MB
24 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Jozef Letko pdf 2.28 MB
23 Stavebné povolenie SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 6.63 MB
22 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - rozšírenie NN siete pre RD a polyfunkčné objekty pdf 1.65 MB
21 Stavebné povolenie Kristína Gulčíková, Ján Kubík pdf 3.87 MB
20 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Zuzana Potočiarová PDF 4.00 MB
19 Oznámenie o podanom odvolaní ALDI Reality s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava pdf 4.76 MB
18 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Bytový dom č. 2457 - zateplerrie obvodovej stenya oprava plochej strechy pdf 2.23 MB
17 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Ján Halaš pdf 2.29 MB
16 Predĺženie platnosti územného rozhodnutia František Zubáň pdf 3.79 MB
15 Kolaudačné rozhodnutie: Čadca - Okružná - rozšírenie NNK siete pre garáže pdf 3.84 MB
14 Kolaudačné rozhodnutie: Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu PK 17, Čadca pdf 2.47 MB
13 Rozhodnutie o zastavení stavebného konania - Zuzana Potočiarová pdf 1.34 MB
12 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Roman BIaščák, Katarína Blaščáková pdf 2.78 MB
11 Stavebné povolenie rodinný dom na pozemku register C parc. č. 1740 a 1744/1 pdf 9.33 MB
10 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca pri OKÚ rozšírenie NN siete pre RD a poíyfunkčné objekty pdf 1.86 MB
9 Rozhodnutie o zastavení stavebného konania Zmena stavby - prístavba a nadstavba k objektu súp.č, 960 pdf 2.70 MB
8 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu č. 6 . Čadca, Janka Král'a pdf 1.86 MB
7 Oznámenie o začatí kolaudačného konania Čadca - Okružná - rozšírenie NNK siete pre garáže pdf 1.87 MB
6 Spojenie územného a stavebného konania - Rekonštrukcia a oprava vonkajších.tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS A, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 3.94 MB
5 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zuzana Potočiarová, Podzávoz 2919, 022 01 Čadca pdf 2.24 MB
4 Predĺženie lehoty podania dokladov stavba SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 838 KB
3 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - rodinný dom č. 658 pdf 1.55 MB
2 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia pdf 1.89 MB
1 Kolaudačné rozhodnutie Čadca Čadečka rekonštrukcia VN I. č. 233 pdf 3.47 MB

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk