Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Úradné oznamy

 • Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin 2015/2016

  Letné prázdniny v školskom roku 2015/2016 sa začnú v piatok 1. júla 2016 a potrvajú až do 2. septembra 2016. Vyučovanie v školskom roku 2016/2017 sa začne 5. septembra 2016. Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca v čase od 1. 7. 2016 do 31. 8....

 • Voľné pracovné miesta na Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, Čadca

  Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca prijme do pracovného pomeru: učiteľa matematiky v aprobácii s fyzikou alebo chémiou, vychovávateľku do ŠKD. Termín nástupu je september 2016. Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Prax vítaná. Žiadosť...

 • Pozvánka na zasadnutie MZ 30. 6. 2016 o 8:30

  Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2016 (štvrtok) o 8.30 hod.  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v...

 • Voľné pracovné miesto na ZŠ Jána Amosa Komenského - učiteľ, vychovávateľka

  Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, 022 04 Čadca prijme do zamestnania v školskom roku 2016/17: učiteľa 2. stupňa ZŠ kvalifikovaného na vyučovanie predmetov telesná a športová 
výchova v kombinácii s informatikou alebo ruským...

 • Voľné pracovné miesta na ZŠ s MŠ Čadca-Horelica

  Pozícia: učiteľa/ učiteľku matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie Dátum nástupu: 1.9.2016 Požiadavky: ZŠ s MŠ Čadca-Horelica prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie s termínom nástupu od septembra 2016....

 • Výzva na prenájom - vzdelávanie dospelých ZŠ Jána Amosa Komenského

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Pozvánka na zasadnutie MZ 26.5.2016 o 8:30

  Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2016 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v...

 • Výzva na kosbu zelene

  Mesto Čadca vyzýva všetkých vlastníkov, užívateľov a správcov zelene na území mesta Čadca, aby najneskôr do 20. mája 2016 zabezpečili vykosenie trávnatých plôch a ich údržbu v zmysle Čl. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste...

 • Povolenie uzávierky - most ev.č. 11A-001C

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025“

  Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 21.04.2016 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 6 ods. 5 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja mesta Čadca na...

 • Pozvánka na zasadnutie MZ 14. 4. 2016 o 8:30

  Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2016 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v...

 • SVP - úprava toku Rieka II. etapa - zámer

  Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o začatí správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo...

 • Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“

  Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 24.03.2016 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 14 ods. 5 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Oznámenie o zverejnení zaverečného stanoviska strategického dokumentu...

 • Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca“

  Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 21.03.2016 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 6 ods. 5 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmena a Doplnok č. 5...

 • Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu Mesta Čadca

  Mesto Čadca, ako príslušný orgán územného' plánovania, v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisovra.Zákonom č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Mesta Čadca (d'alej aj len...

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk