Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 6.4.2017 o 8:30

Publikované: 30. 03. 2017 10:30

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríla 2017 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. VZN mesta Čadca o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
  3. Doplnok č. 2 VZN č. 103/2009 o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
  4. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe príspevkovej organizácie Dom kultúry v Čadci. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
  5. Stanovenie platu primátora mesta Čadca na rok 2017. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
  6. Valorizácia platu hlavného kontrolóra pre rok 2017. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
  7. Správa o kontrolnej činnosti. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
  8. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  9. Rôzne
  10. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk